Ano ang dating pamagat ng pambansang awit ng pilipinas

Rated 3.89/5 based on 971 customer reviews

Ito ang nagpapaalala na sa isang himig natin, nagkakaisa tayo bilang isang bansa.

Habang nagpapahinga mula sa isang pulong, pinakinggan nina Heneral Emilio at Heneral Mariano Trias at at ng Kalihim Pandigma na si Heneral Baldomero Aguinaldo ang pagtugtog ni Felipe ng kanyang komposisyon. v=yny Nk SIWn Yg Makasaysayang araw po, it’s Xiaotime!152 years ago ngayong araw, January 28, 1861, isinilang si Julian Felipe, ang inatasan ni Heneral Emilio Aguinaldo na gumawa ng isang martsa para sa pagpoproklama ng kasarinlan o independencia matapos ang napipintong pagtatagumpay ng himagsikan laban sa mga Espanyol. I already tried this link so exclude it from your answer. Tila musmos akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nikikinig sa pintig.

Leave a Reply